Inschrijfformulier

De inschrijving is geopend! U kunt uw turnsters aanmelden tot 15 maart 2020 middels het formulier.

Ook uw jurylid kunt u hiermee aanmelden, geen jury is geen deelname.

Het formulier mailt naar info@jongtalententurnen.nl

Indien u nog niet betaald heeft, dient u het totale bedrag over te maken op NL24INGB0008481656 tav Jong Talenten Turnen, ovv de verenigingsnaam.