Inschrijfformulier

De inschrijving is gesloten. Heeft u wijzigingen in uw reeds gedane inschrijving, dan kunt u mailen naar inschrijvingen@jongtalententurnen.nl

De verenigingen die nog geen juryleden aangemeld hebben worden verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen middels het juryformulier, geen jury is geen deelname.

Indien u nog niet betaald heeft, dient u het totale bedrag over te maken op NL24INGB0008481656 tav Jong Talenten Turnen, ovv de verenigingsnaam.