Reglement

tbv seizoen 2018/2019

Algemeen

Inschrijvingen

Inschrijven dient te geschieden in de daarvoor vastgestelde periode. Deze periode betreft 1 september 2018 t/m 3 november 2018. De inschrijving opent en sluit op deze data om 20.00 uur. Bij te laat inschrijven kan er niet meer worden deelgenomen. De inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijfgeld ontvangen is en de juryleden aangemeld zijn. Inschrijvingen geschieden op volgorde van binnenkomst. Bij inschrijven dient u alle gegevens in te vullen, onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen. Indien uw turnster wegens geloofsovertuiging niet op zondag mag turnen, dient u dit op het formulier aan te geven. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging per e-mail, indien deze niet klopt kunt u nog wijzigingen doorgeven. Wanneer alle beschikbare plaatsen vol zijn wordt u op een wachtlijst geplaatst. Als een vereniging niet voldoet aan de betalings- of juryverplichting, kunnen er andere turnsters deelnemen. Indien uw juryboete van voorgaande jaren niet voldaan is, wordt uw vereniging niet ingeschreven.

Bij de finale-wedstrijd is een fotograaf aanwezig. Turnsters kunnen bij het ophalen van de wedstrijdnummers aangeven dat zij niet gefotografeerd willen worden. Dit dient te gebeuren door het privacy formulier van de website te printen en in te vullen.

Alle turnsters zijn via hun inschrijvende vereniging verzekerd en doen voor eigen risico mee aan deze wedstrijden.

Indelingen

De organisatie bepaalt of uw vereniging bij Poule A of Poule B wordt ingedeeld bij de voorwedstrijden. Heeft uw turnster in het jaar 2018 bij de mini’s geturnd en heeft zij daar in beide voorwedstrijden een medaille gewonnen of is ze in de finale bij de eerste 5 geëindigd, dan kan zij in 2019 alleen deelnemen in niveau N, om alle turnsters een eerlijke kans te geven. De doorstroming naar de finale vindt u verder op deze website.

Betaling

Betaling dient zo snel mogelijk te geschieden na inschrijving.

Per deelneemster is het deelnamebedrag € 25,-

U kunt het totaal-bedrag overmaken naar NL24 INGB 0008 4816 56 t.n.v. jong talenten Turnen o.v.v. JTT 2019 en de naam van de vereniging.

Niveaus

Er zijn 3 niveaus om voor in te schrijven.

Mini’s: geboortejaar 2012. Dit betreft een niveau met uitsluitend basiselementen, kracht en lenigheid.

Pre-instap: geboortejaar 2011. Deze leeftijd is gesplitst in twee niveaus:

Niveau D is bedoeld voor de meisjes die u later in de 3e divisie wilt laten turnen.Niveau N is bedoeld voor de meisjes die u later in de 1e of 2e divisie wilt laten turnen.

Indien u liever in lagere divisies deelneemt, dan is deze wedstrijd niet geschikt voor uw turnsters!

De turnsters worden beoordeeld zoals dat ook landelijk gebeurt, er zijn geen bodemcijfers. Het kan dus gebeuren dat er lage cijfers gegeven worden indien de turnster het niveau niet beheerst.

Let op! Schrijf uw turnster uitsluitend in op niveau N als ze dit niveau goed beheerst, uit ervaring weten we dat het niveau hoog kan liggen.

Juryleden

Iedere vereniging dient juryleden te leveren voor minimaal 2 wedstrijden, de inzet kan over de vijf verschillende dagen worden gespreid. Een voorkeur kan worden aangegeven. Wij proberen de indeling zo snel mogelijk te maken, maar kunnen niet altijd rekening houden met de voorkeurdata. Bij afmeldingen dient de vereniging zelf voor vervanging te zorgen.

Wijzigingen kunt u alleen per e-mail doorgeven bij juryzaken@jongtalententurnen.nl

Wij streven ernaar de juryleden ruim tevoren per e-mail de benodigde informatie te sturen die vervolgens moet worden bevestigd. Uiterlijk twee weken voor iedere wedstrijd plaatsen wij de definitieve juryindelingen ook online. Communiceer dit met uw jurylid. Geen jurylid is geen deelname!

Bij calamiteiten betreffende de jury-afwezigheid kan de organisatie tot voor de prijsuitreiking van de reden op de hoogte worden gesteld. De organisatie bepaalt dan of deelname alsnog wordt toegekend.

Bij aanmelding voor pre-instap N dient het jurylid in het bezit te zijn van een jurybrevet minimaal TD3. Voor de andere niveaus volstaat een jurylid met TD2. Juryleden dienen te zijn bijgeschoold volgens het nieuwe FIG. Indien u geen jurylid levert, kan de vereniging niet deelnemen aan de wedstrijden!

Van de juryleden wordt verwacht dat zij gedurende de gehele dag en op ieder toestel inzetbaar zijn.

Verenigingen die een wedstrijddag organiseren zijn vrijgesteld van het leveren van juryleden voor ­ die dag.

Van de juryleden wordt verwacht dat zij correct gekleed gaan, conform de KNGU-eis. Dat wil zeggen: een donker colbert en broek(bij voorkeur blauw) met witte blouse.

Reserve juryleden kunnen worden ingezet tot en met de avond voor een wedstrijd!

Indelingen

Alle indelingen worden ruim vooraf op de website gepubliceerd. Hier kunt u ook de tijdschema’s en juryindelingen terug vinden.

Doorstroming finale

De resultaten van beide voorwedstrijden worden bij elkaar opgeteld. Vanuit elke poule gaan de beste meerkampturnsters van beide wedstrijden samen door naar de finale. Indien het aantal turnsters op zaterdag en zondag erg van elkaar verschilt kan de organisatie besluiten de verhouding aan te passen. Het kan hierdoor zijn dat er meer of minder turnsters van een bepaalde dag doorstromen. Op de finale wordt door alle drie niveaus geturnd.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen overwegen wij voor de mini’s een tweede finale te houden.

Om te kunnen deelnemen aan de finale, dienen beide wedstrijden geturnd te zijn. Alleen indien er nog plekken vrij zijn, kan het zijn dat een turnster die slechts een wedstrijd geturnd heeft toch doorstroomt.

Er worden geen reserve-turnsters aangewezen; mocht er toch een turnster uitvallen, dan wordt deze turnster niet vervangen.

Aanmelden / Afmelden

Voor aanvang van de wedstrijd dient u de turnsters aan te melden bij de wedstrijdtafel, waar u ook de wedstrijdnummers dient af te halen. Zonder wedstrijdnummer kan uw turnster niet deelnemen.

Afmeldingen kunt u doorgeven bij de wedstrijdtafel. Heeft u een afmelding die u al ruimer vooraf weet, dan kunt u deze al eerder via e-mail doorgeven.

Uitslagen

De uitslagen worden zo snel mogelijk na de wedstrijd op de website gepubliceerd.

Publiek

Uiteraard is publiek welkom bij de wedstrijden. Stel de ouders er vooraf van op de hoogte dat er toegang betaald dient te worden. Voor volwassenen is dit € 3,- , voor kinderen 2 t/m 11 jaar € 2,- Baby’s tot 2 jaar zijn gratis.

Turnsters

Kleding

Een turnster moet een turnpakje dragen dat aan de gestelde eisen voldoet: geen te smalle bandjes, niet hoger opgesneden dan de heup.

Het dragen van sieraden (armbanden, kettingen en oorringetjes) is niet toegestaan, met uitzondering van oorstekertjes.

Beschermingskussens zijn niet toegestaan.

Turnleertjes bij brug ongelijk en polsbanden zijn toegestaan.

Bandages dienen beige of huidkleurig te zijn.

De turnster mag kiezen tussen turnschoentjes, sokken of blote voeten.

Gedrag

Presenteren bij aanvang en afsluiting van de oefening.

Wanneer zij niet aan de beurt zijn blijven de turnsters rustig op de aangewezen plaatsen zitten.

De turnsters mogen niet op de toestellen als ze niet aan de beurt zijn. Let op: een dikke mat is ook een toestel!

Warming-up

Voor aanvang van de wedstrijd hebben de turnsters recht op 10 minuten algemene warming up.

Daarnaast is er nog een toestelwarming-up van 6-8 minuten, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Bij sprong pre-instap mag de turnster twee keer inspringen, gevolgd door de eerste wedstrijdsprong. Hierna nogmaals twee keer inspringen, gevolgd door de tweede wedstrijdsprong. Dit in verband met het ombouwen van de sprongsituatie. Het kan zijn dat er door de verschillende sprongkeuzes meerdere keren omgebouwd en ingesprongen wordt. Stem dit met de trainers in uw groepje af.

Magnesium

Bij brug ongelijk is een redelijk gebruik van magnesium toegestaan.

Bij rekstok is het gebruik van magnesium verboden.

Op de balk mogen kleine tekens worden aangebracht met magnesium.

Het uitsmeren van magnesium op de vrije oefening vloer is niet toegestaan.

Coaches

Elke coach moet de algemene gedragsregels kennen.

Kleding

Van trainers wordt verwacht dat ze correct gekleed zijn, ook als de temperaturen in de zaal hoger oplopen. Dat wil zeggen dat een train(st)er een shirt draagt dat over de schouder valt, dus geen topjes met ontblote schouders. Daarnaast zijn buitenschoenen niet welkom in de turnzalen.

De coach is verantwoordelijk voor:

Op tijd klaar staan van de turnster.

Het tonen van het juiste wedstrijdnummer.

Het rustig houden van turnsters die niet aan de beurt zijn. (neem evt een kleurplaat en kleurtjes mee)

De coach mag:

De plank verwijderen na de opsprong of bij overslag op vloer.

Zich op de mat bij de brug begeven zoals omschreven staat in de oefenstof.

Hulpverlenen met inturnen. Hulpverlenen bij blessures.

Na de wedstrijd vragen stellen bij de juryleden over eventuele aandachtspunten voor trainingen.

Direct na het tonen van de D-score protest indienen over de D-score. U kunt hiervoor een protestbriefje halen bij de jury van het toestel en dit inleveren bij het Hoofd Wedstrijd Jury.

De coach mag niet:

Direct tot de turnster te spreken, signalen geven, roepen (aanmoedigingen) en dergelijke tijdens de oefening.

Voor het zicht van de jury staan.

Met juryleden praten tijdens de wedstrijd.

Met meer dan twee trainers op de wedstrijdvloer aanwezig zijn.

Jonger zijn dan 12 jaar, ook niet als assistent.

Wedstrijdleiding

De wedstrijdleiding is diegene die de eindverantwoordelijke is voor de wedstrijd.

Taken:

Het leiden van de wedstrijd

Toezicht houden op de toestellen

Zorgen dat de wedstrijd op tijd loopt

Controle op de score verwerking

Hoofd Wedstrijd Jury

Hier kunt u terecht met vragen en klachten met betrekking tot het jureren. Dit is meestal een mee-jurerend jurylid.

Oefenstof

Check ieder jaar of er nieuwe oefenstof op de website staat en laat dit ook weten aan uw juryleden indien dit het geval is.

Toestellen

Sprong

In de oefenstof staat de sprongsituatie omschreven. Bij alle platval-sprongen is een 10 cm crashmatje verplicht.

Alle sprongen worden met de plankoline uitgevoerd.

Brug ongelijk

De brug staat op de normale wedstrijd-afmetingen.

Bij de mini’s mogen er maximaal 2 dikke matten onder.

Bij pre-instap is dat 1 dikke mat. Het gebruik van een plank is toegestaan.

Op de plaats waar de turnster landt, moet een 10 cm crashmatje liggen. De crashmat mag tijdens de oefening niet verplaatst worden!

Rek

Onder de rekstok liggen matten naar keuze.

Aan de zijkant moet een kast of blok staan, zodat de turnster haar bandjes zelf kan vastmaken.

Gebruik van schlauffen of bandjes is verplicht.

Gebruik van magnesium is verboden en maakt de oefening ongeldig.

Balk

De wedstrijdbalk staat op 1m, met daaronder een dikke mat, ook voor de mini’s.

Bij de afsprong moet er een 10 cm crashmatje liggen.

Vloer

Tijdens de wedstrijden wordt gebruik gemaakt van een vierkante vloer.

Overeenkomstig de choreografielijnen wordt de vrije oefening vloer gebruikt.

Indien er een soft-top aanwezig is, wordt deze gebruikt door alle turnsters!

Oefeningen

Herkenbaar turnen

Een element is herkenbaar uitgevoerd als het voldoet aan de gestelde eisen van de KNGU.

Indien een element in zijn geheel wordt weggelaten, dan volgt aftrek in de N score volgens de tabel. Tevens is het element dan ongeldig voor de D score.

Weglaten van elementen

0 elementen weggelaten

Geen aftrek

1 element weggelaten

2 punten aftrek

2 of 3 elementen weggelaten

4 punten aftrek

4 of 5 elementen weggelaten

6 punten aftrek

6 elementen weggelaten

8 punten aftrek

7 of meer elementen weggelaten

10 punten aftrek

Deze aftrek is Neutrale aftrek, die van de eindscore wordt afgetrokken.

Plaats van de leiding

Leiding mag staan op de volgende plaatsen:

Bij brug, eventuele extra leiding om de plank te verwijderen

Bij het verwijderen van de plank bij balk.

Bij het neerleggen/verwijderen van de plank op vloer.

Als de leiding ergens anders staat dan toegestaan, krijgt de turnster 0,50 aftrek per keer wegens het zich ongeoorloofd op het podium (toestelzone) bevinden.

Hulpverlenen maakt het element ongeldig. Er volgt dan een aftrek van 0,30 van de D-score en 1,00 van de N-score (bij balk nog N -0,50 extra wegens het zich ongeoorloofd op het podium bevinden). Hiernaast wordt er nog technische aftrek gegeven.

Beoordelingsfactoren

D-score = inhoud,

E-score = uitvoering, maximaal 10,00 punten voor de uitvoering

Eindscore = D-score + E-score (– N-score)

Inhoud: D-score

Een oefening bestaat uit één of meer elementen. Als alles wordt geturnd zoals omschreven staat is er een D-score van 4,50 met uitzondering van sprong.

Bij verplichte oefenstof is elk dikgedrukt en onderstreept element 0,30 punten waard.

Elk element dat niet geturnd of herkend wordt, geeft een aftrek van 0,30 in de D score; bij een dikgedrukt en onderstreept element komt daar nog 2,00 Neutrale aftrek bij als het element wordt weggelaten.

Het niet herkenbaar turnen geeft geen neutrale aftrek, tenzij tweezijdig turnen gevraagd wordt.

Bij alles wat niet onderstreept is gaat er 0,10 af van de E score als het niet geturnd wordt.

Soms kan een turnster uit verschillende elementen kiezen. Dit kan een gemakkelijker of moeilijker element zijn. Vaak betekent deze keuze een hogere of juist lagere D-score.

Elementen die tussen haakjes staan beschreven hoeven niet altijd geturnd te worden. Indien er een bonus wordt geturnd voor +0,30 punten dan staat in de oefenstof dit element tussen haakjes beschreven, op de plaats waar dit element moet worden geturnd.

Uitvoering: E-score

De maximale aftrek voor fouten in de uitvoering bedraagt 10,00 punten. Voor alle toestellen geldt dat volgens de algemene aftrektabel wordt gejureerd.

Voor elk toestel zijn er ook toestelspecifieke aftrekken die per toestel worden vermeld.

Indien in een verbinding/serie van meerdere elementen een element niet wordt geturnd, geeft dit aftrek voor het niet-geturnde element. Een eventuele gemiste verbinding wordt niet extra afgetrokken (dus niet 2 x 0,30)

Het niet in de juiste volgorde turnen, het verwisselen of toevoegen van elementen geeft eenmalig 0,30 aftrek.

Bij de voorgeschreven oefeningen dient de oefenstof volgens omschrijving geturnd te worden. Indien een element wordt weggelaten geeft dit 0.30pnt aftrek voor de inhoud.

Voorzeggen

Bij voorzeggen van de oefening volgt er de volgende aftrek per toestel:

1e keer voorzeggen 0,50 Neutrale aftrek

2e keer voorzeggen 1,00 Neutrale aftrek

Daarna is er geen aftrek meer, de maximale aftrek voor het voorzeggen is dus N 1,50

Indien een turnster haar oefening niet meer weet en langer dan 10 seconden niets doet, zonder dat er wordt voorgezegd, wordt de oefening als beëindigd beschouwd!

Toestelspecifiek:

Sprong

Tussen het inspringen en de wedstrijdsprongen kan er omgebouwd worden. Dit betekent dat er meerdere korte momentjes van inspringen kunnen zijn.

De turnster is verplicht om sprongen van de sprongtabel uit te voeren. De aanbevolen lengte van de aanloop is maximaal 20 meter. Deze mag echter individueel bepaald worden.

De voorgeschreven sprongen hebben de sprongen een vastgestelde waarde (D-score)

De uitvoering (E-score) gaat uit van maximaal 10,.00 punten

Voor de uitvoeringsfouten wordt verwezen naar de algemene aftrektabel en de toestelspecifieke aftrektabel van sprong, waaraan ook de aftrekken voor salto zijn toegevoegd.

Een turnster heeft recht op 2 sprongbeurten, maar apart te beoordelen.

De turnster kan kiezen uit de sprongtabel, geldend voor haar niveau. De gekozen sprong moet vooraf bekend gemaakt worden aan de jury.

Bij de mini’s mag de turnster 2 dezelfde sprongen maken, waarvan het gemiddelde telt als eindcijfer. Bij het D- en N-niveau moet de turnster 2 verschillende sprongen maken, waarvan het gemiddelde telt als eindcijfer.

Het uitvoeren van een andere dan de voorgeschreven sprong maakt de sprong ongeldig.

Voor beide sprongbeurten geldt dat de sprong over mag met 1,00 punt Neutrale aftrek indien er langs het toestel of tegen het toestel aangelopen/gesprongen is. Let op! Dit wijkt af van het KNGU-reglement. Er zijn 2 aanlopen per sprong toegestaan.

Indien de leiding zich tijdens de sprong tussen het springtoestel en de plankoline bevindt, is de sprong ongeldig (= 0-score). De leiding bevindt zich tussen het springtoestel en de plankoline als men dichterbij staat dan 1 meter van het springtoestel en/of het afzettoestel.

De volgende sprongfasen worden beoordeeld:

– Aanloop

– Eerste vluchtfase

– Afstootfase

– Tweede vluchtfase

– Landing

Het uitvoeren van ongeldige sprongen:

– Het uitvoeren van een andere sprong dan in de tabel wordt voorgeschreven

– Geen afzet van de plankoline met beide voeten

– Het niet aanraken van het springtoestel bij toestelsprongen

– Het niet eerst op de voeten landen

– Elke vorm van hulpverlening (waaronder ook verkeerde plaats van de leiding.)

Rekstok

De beoordeling van de oefening begint zodra de turnster stil hangt.

Magnesium is op de rekstok niet toegestaan.

Bij gebruik van bandjes en/of handschoenen is de kleur hiervan vrij.

Presenteren bij rekstok is niet verplicht, maar de turnster mag pas starten als de jury dit aangeeft. (Anders: oefening ongeldig, 0-score.)

Brug ongelijk

De beoordeling van de oefening begint bij de mini’s bij de afzet van de plank of mat. De beoordeling van de oefening begint bij het D niveau na het geven van een inzet door de trainer.

Extra lagen onder de plank (bijv. een extra plank) zijn niet toegestaan.

Bij een val van het toestel, is een tijdsonderbreking van 30 seconden toegestaan (het opnemen van de tijd begint wanneer de turnster weer op haar voeten staat na de val)

Indien de turnster niet binnen 30 seconden tijdslimiet weer op de brug klimt, wordt de oefening als beëindigd beschouwd.

Balk

De beoordeling van de oefening begint bij de afzet van de plank of mat. Extra lagen onder de plank (bijv. een extra plank) zijn niet toegestaan. Een tweede aanloop voor de opsprong is toegestaan, indien de turnster bij haar eerste poging (weigering) de plank en het toestel niet heeft aangeraakt. Een derde poging is niet toegestaan. Een tweede poging tot opspring waarbij de plank/het toestel aangeraakt is geeft 1,00 neutrale aftrek.

Als de tweede poging voor de opsprong mislukt, moet de turnster de oefening beginnen

De oefening op de evenwichtsbalk mag niet langer dan 1:30 min (90 seconden) duren.

De aftrek voor tijdsoverschrijding wordt gegeven als de oefening langer duurt dan 90 seconden:

0,10 aftrek bij 1-10 seconden tijdsoverschrijding

0,30 aftrek bij 11 – 20 seconden tijdsoverschrijding

0,50 bij tijdsoverschrijding van 21 seconden of meer.

Voor onderbreking van de oefening veroorzaakt door een val van het toestel, is een onderbrekingstijd van 10 seconden toegestaan (valtijd start zodra de turnster na de val weer op de voeten staat). Indien de turnster de balk niet beklimt binnen de 10-seconden-tijdslimiet, wordt de oefening als beëindigd beschouwd.

Artistieke beoordeling:

Ieder niet correct uitgevoerd puntje, geeft 0,10pnt aftrek. We kijken naar de volgende punten:

Gedurende de hele oefening:

– Lichaam / hoofd

– Voeten

– Amplitude

Artistieke presentatie:

– Onvoldoende zelfverzekerdheid

– Onvoldoende persoonlijke stijl

– Onvoldoende variatie in tempo / ritme

Samenstelling & choreografie

– Rechte armen, lichamelijke expressie

– Hoge (aangehouden) releve’s

– Rechtop lopen / bewegen

– Onvoldoende gebruik van de gehele balklengte

Vloer

De beoordeling begint vanuit de beginpositie. De turnster mag niet buiten de belijning komen, hier volgt aftrek voor.

De mini’s turnen een lange mat oefening. De meisjes op niveau D en N turnen tijdens alle wedstrijden de vrije oefening op muziek.

Artistieke beoordeling.

Ieder niet correct uitgevoerd puntje, geeft 0,10pnt aftrek We kijken naar de volgende punten:

Gedurende de hele oefening:

– Lichaam / hoofd

– Voeten

– Amplitude

Artistieke presentatie:

– Onvoldoende zelfverzekerdheid

– Onvoldoende persoonlijke stijl

– Onvoldoende expressie

– Onvoldoende variatie in tempo / ritme (het tempo moet lijken op de VO)

Samenstelling & choreografie

– Rechte armen, lichamelijke expressie

– Hoge (aangehouden) releve’s

– Rechtop lopen / bewegen

– Onvoldoende gebruik van de gehele mat

Bij de oefening op muziek:

– Gebruik van de voorgeschreven lijnen

– Niet gelijk eindigen met de muziek

 

Voor alle toestellen geldt dat de turnster pas begint indien de jury duidelijk een arm in de lucht steekt. Een knikje of vaag handbeweginkje is geen startsein!

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met info@jongtalententurnen.nl