Handleiding

tbv seizoen 2018/2019

laatste wijziging 1 december 2018

Voor u ligt de handleiding voor de Jong Talenten Wedstrijden.

Hierin vindt u alles wat u weten moet om een wedstrijddag te organiseren

Wij hopen dat jullie veel plezier hebben bij het organiseren van de wedstrijd.

Mochten jullie nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Contact

http://www.jongtalententurnen.nl/

algemeen info@jongtalententurnen.nl

juryzaken jury@jongtalententurnen.nl

declaraties penningmeester@jongtalententurnen.nl

Indeling van de dag

Alle wedstrijden hebben drie rondes.

Een andere starttijd kan alleen in overleg met de commissie, de gehele indeling verschuift dan. Dit dient u wel minimaal 6 weken vooraf aan te vragen bij de organisatie, zodat dit op tijd op de webpagina kan worden gezet.

De indeling is als volgt:

Ronde 1 Mini

Ronde 2 Pre instap D

Ronde 3 Pre instap N

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3

Aanwezig 8.30 Aanwezig 11.45 Aanwezig 13.45

Warming up 8.45 Warming up 12.00 Warming up 14.00

Opmarcheren 9.15 Opmarcheren 12.30 Opmarcheren 14.30

Start 1e toestel 9.20 Start 1e toestel 12.35 Start 1e toestel 14.35

Start 2e toestel 9.55 Start 2e toestel 12.51 Start 2e toestel 15.00

Start 3e toestel 10.30 Start 3e toestel 13.07 Start 3e toestel 15.25

Start 4e toestel 11.05 Start 4e toestel 13.23 Start 4e toestel 15.50

Prijsuitreiking 11.50 Prijsuitreiking 13.50 Prijsuitreiking 16.25

 

8.30 jury vergadering

11.40 lunch juryleden

De tijdsindeling kan na de eerste wedstrijd nog aangepast worden. Er wordt dan een nieuw schema verstuurd.

Geen zorgen over

Om het u als organisatie wat makkelijker te maken, nemen wij als organisatie een aantal dingen uit handen.

Vooraf op de website geplaatst

 • Een chronologisch overzicht
 • De juryindeling

Vooraf krijg je

 • Een chronologisch overzicht via mail
 • De juryindeling via mail
 • Telstaten via mail
 • Jurybriefjes en protestbriefjes per mail
 • Wedstrijdnummers/diploma’s
 • Medailles
 • VVV-bonnen voor de jury

Achteraf

 • Worden de uitslagen gepubliceerd op de website
 • Berichtgeving op facebook

Voorzieningen

Voorzieningen (in de zaal) waar u voor moet zorgen zijn:

 • Geluidsinstallatie met microfoon
 • Cd/usb met verplichte vloer muziek : Do-re-mi
 • Marsmuziek voor opmars, doormars en afmars
 • Muziek voor tussendoor, passend bij de leeftijd van de kinderen, maar wel uit deze tijd
 • Eventuele overwinningstune
 • Laptop/pc met printer
 • Tafels en goede stoelen voor de juryleden
 • Tafels en stoelen voor de teltafel
 • Stoelen voor de jurymeisjes
 • Geprinte Jurybriefjes
 • Geprinte Protestbriefjes
 • D-score-borden/-mappen
 • Geprinte versies van het chronologisch overzicht
 • Zitplek bij de toestellen voor de deelneemsters
 • Kleedkamerindeling
 • Jurymeisjes (maximaal 4)
 • Vrijwilligers, onder ander voor bij de ingang (entree-heffing), speaker
 • EHBO-er in geel hesje
 • EHBO doos, gevuld volgens de normen en coolpacks
 • Catering
 • Zitplek voor het publiek
 • Een tafeltje waar aan/afgemeld kan worden, waar de wedstrijdnummers/ diploma’s worden uitgedeeld en waar na afloop de uitslag opgehaald kan worden.
 • Van ieder podium dient een foto gemaakt te worden die dezelfde dag nog gemaild moet worden naar de webmaster. Indien aanwezig, kan het ook op haar usb gezet worden.
 • Indien er privacyformulieren ingeleverd zijn, deze graag dezelfde dag mailen (of een foto ervan) naar de webmaster. Of meegeven aan de Jong Talenten Commissie.

De achterzijde van het diploma is het wedstrijdnummer, diploma-schrijvers zijn daardoor niet nodig.

 • Indien gewenst kan er een koffiecorner voor trainers/vrijwilligers worden ingericht.

Jury

De juryleden worden centraal ingedeeld, er komen twee juryleden per toestel.

De indeling staat binnen vier weken na sluiting van de inschrijving op de website. Twee weken vooraf krijgen de juryleden en de organiserende verenigingen een indeling per mail.

Vooraf aan de wedstrijd is er een juryvergadering, hiervoor is een aparte ruimte of hoek gewenst. De juryleden krijgen koffie en thee bij binnenkomst.

Het Hoofd Wedstrijd Jury zal deze bijeenkomst leiden. Dit hoofdjurylid zit bij de teltafel indien deze niet hoeft te jureren.

De juryleden declareren hun reiskosten bij de vereniging die ze gevraagd heeft.

Ieder jurylid krijgt een VVV-bon van €10,- , deze wordt verzorgd door de JTT commissie.

Tijdens de wedstrijd dient de jury voorzien te worden van koffie, thee of fris, twee keer per wedstrijdronde, dus bij aanvang van het eerste en het derde toestel. Op iedere tafel staan flesjes of een kan water. Tussendoor een koekje of bakje met snoepjes, fruit, zoutjes of hartigs zijn welkome energiebronnen om goed te functioneren. De jury dient voorzien te worden van een maaltijd. Aangeklede broodmaaltijd, bijvoorbeeld met soep en/of broodje kroket.

Muziek

Voor aanvang van de wedstrijd: afhankelijk van wedstrijd, eigen inbreng

Opmarsmuziek: vrolijke marsmuziek

Inturnmuziek: eigen inbreng

Muziek tijdens het turnen: mag alleen zachte achtergrond muziek zijn, bij te harde muziek kan dit de turnsters en juryleden afleiden.

Denk eraan dat het kleine meisjes zijn en dat de muziek geschikt voor deze leeftijd, maar wel eigentijds moet zijn.

De vloermuziek voor de turnsters dient aanwezig te zijn.

Budget

Er is een budget voor catering van € 100,- per wedstrijd beschikbaar. De eventuele factuur van zaalhuur kunt u declareren tot een maximaal van €300,- .

Verdere inkomsten ontvangt de vereniging uit verkoop en entree.

De toegangsprijzen zijn bij iedere wedstrijd gelijk:

Volwassenen € 3,- , kinderen t/m 11 jaar € 2,- , baby’s gratis.

Teltafel

Na afloop van een toestel ronde ontvang je van de jurymeisjes de ingevulde briefjes.

Op deze briefjes staat het wedstrijdnummer van de turnster en het toestel.

In het Excel-bestand staan ook de wedstrijdnummers en naam van de deelnemers vermeld. Bij het juiste toestel en de juiste naam het cijfer vermelden. Invulinstructie wordt mee gestuurd.

Het Excel-bestand rekent de totaal-score uit, mits er een komma gebruikt wordt in plaats van een punt. Na ieder ingevoerd rijtje op “bewaren” klikken.

De jurybriefjes moeten goed bewaard worden, zodat er indien nodig achteraf nog een controle kan plaatsvinden. Het Hoofd Wedstrijd Jury neemt deze briefjes mee naar huis en bewaart ze een week.

Jurybriefjes dienen in voldoende hoeveelheden bij de toestellen te liggen.

De jurybriefjes en protestbriefjes zitten in de bijlage als u de telstaat krijgt. Indien gewenst kunnen ze eerder gemaild worden.

Na iedere turnster moet de jury de D-score tonen op een bord. Trainers mogen, conform de KNGU-regels, protest aantekenen. Protest briefjes liggen bij de jury van het toestel en worden ingeleverd bij het Hoofd Wedstrijd Jury die over correcties mag beslissen.

Na de prijsuitreiking kunnen de uitslagen worden opgehaald bij de teltafel.

Jurymeisjes

 • Jurymeisjes dienen minimaal 10 jaar oud te zijn en bij voorkeur bekend te zijn met de discipline bij wedstrijden.
 • Bij aanvang van de wedstrijdronde verzamelen de jurymeisjes zich bij de deelneemsters in de kleedkamer(s).
 • De jurymeisjes staan voor een groepje turnsters die per toestel zijn ingedeeld.
 • Jurymeisjes dragen een bordje met de toestelnaam/nummer van de groep waar zij beginnen. Een spiekbriefje met de toestelvolgorde kan op de achterzijde staan.
 • Wanneer de muziek start marcheert het jurymeisje naar het eerste toestel, gaat voor de jurytafel staan en blijft hier met de turnsters staan tijdens het welkomstwoord.
 • Wanneer het welkomstwoord van de speaker is geweest en de meisjes de juryleden gegroet hebben, mag het jurymeisje naast de juryleden gaan zitten.
 • Wanneer het jurylid klaar is met jureren, brengt het jurymeisje het jurybriefje naar de wedstrijdtafel. Het kan zijn dat zij eerst naar een ander toestel loopt om briefjes van meerdere toestellen weg te brengen.
 • Wanneer iedereen klaar is met zijn oefening, breng het jurymeisje haar groepje turnsters naar het volgende toestel.
 • Volgorde: SPRONG – BRUG – BALK – VLOER
 • Wanneer alle uitslagen zijn verwerkt, verzamelt iedereen weer in de kleedkamer.
 • Na een seintje en wanneer de muziek start, mag een van de jurymeisjes voorop lopen om de turnsters weer naar de wedstrijdvloer begeleiden voor de prijsuitreiking.
 • Na de prijsuitreiking marcheert het jurymeisje voorop richting kleedkamer.
 • Bij de finale dient er een klokmeisje aanwezig te zijn voor balk.

Maximaal vier jurymeisjes per wedstrijdronde, die gelijk en herkenbaar gekleed zijn.

Jurymeisjes blijven bij de juryleden en krijgen daar ook drinken en een versnapering, tegelijkertijd met de juryleden.